Comet

Unapređivanjem uslova transporta robe i uvodjenjem HACCP sistema u odgovorne i velike sisteme i trgovine, nametnula se potreba za Termografima i Data logerima koji omogućavaju merenje i snimanje temperature u hladnjačama tokom čitavog transportnog puta od proizvođača do prodavca a samim tim i potrosaca. Comet je poznati sertifikovani proizvođač kome mozete pokloniti svoje poverenje, bilo da vam merenje temperature treba u samom procesu proizvodnje ili tokom transporta. Naj poznatiji i naj popularniji proizvod je G0221 dvokanalni snimac sa termo printerom. Dolaskom na odredište uz otpremnicu štampate na licu mesta "Delivery ticket" čime dokumentujete ispravnost robe tokom transporta.

Proizvod G0221 dvokanalni snimac temperature u kamionima (hladnjačama)

www.cometsystem.cz