• Proizvodi

  •  
  •  
  •  
   
  • Sertifikat o akreditaciji

  •  
   • 23. septembar 2013.
  • Stevčević Co  je postalo  akreditovano telo za ocenjivanje usaglašenosti  taksimetara.

   KONTROLNO TELO radi u skladu sa standardom SRPS ISO/IEC 17020:2002 prema akreditaciji od strane Akreditacionog tela Srbije.

   Obimom akreditacije je obuhvaćeno :

   • Prvo  kontrolisanje
   • Redovno kontrolisanje
   • Vanredno kontrolisanje

   Zahtev za kontrolisanje možete uputiti:

   • telefonom: 011 3291626
   • faksom: 011 2759649
   • e-mail-om: 054laboratorija@stevcevic.rs
  •