• Proizvodi

   •  
   •  
   •  
    
   • Intellitronika

    Italijanska kompanija koja se bavi prozvodnjom softvera za specijalne namene za odabrane klijente sa specificnim namenama.  Intellitronika je naš partner u polju razvijanja specijalnih softvera koji se implementiraju u tablet racunare ili android telefone i omogucavaju jasan audio video nadzor između centra i automobila cime dobijate preciznu sliku i jasnu komunikaciju sa licima u vozilu.

    Ovakav sistem se moze implementirati u sluzbena vozila kod kojih vam je potrebna stalna komunikacija kao i provera baze podataka. U svakom trenutku je komunikacija kao i protok informacija zasticena. Sistem se moze primeniti i kod lica koja sprovode nadzor na ulici i kojima je potrebna komunikacija sa centrom, provera baze podataka kao i ticketing tj. izdavanje kazni na licu mesta uz direktnu dostavu kopije dokumenta centrali u cilju sprecavanja zloupotreba.

    Sistem je primenjiv i kod ambulantnih vozila gde se direktan unos podataka o stanju pacijenta u vozilu prenosi u centralnu bazu hitne sluzbe i moze se direktno preneti na elektronski karton pacijenta cime su izbegnute svake sumnje u gresku prilikom prepisivanja i prenosa podataka u hitnosti pregleda ili terapije bolesnika. Prenos slike i zvuka u realnom vremenu sa izuzetnom preciznoscu razmene podataka i prilagođavanje softvera potrebama potencionalnog korisnika,  cini ovaj sistem jedinstvenim. Referentna lista u Evropi kao i kod naš u zemlji je vrhunska preporuka za svakog buduceg korisnika. 

    www.intellitronika.com

   •  
  •